TUSİB Vizyonu

 • Ukrayna'da önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmek.

 • Türkiye ile Ukrayna arasında sağlam bir köprü kurarak, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını genişletmek.

 • Yeni yatırımcılara destek vererek, onların Ukrayna ve Türkiye'de işlerini kurmalarına ve genişletmelerine yardımcı olmak.

 • Etkili bir bilgi paylaşımı ve işbirliği platformu oluşturarak, ortak hedeflere ulaşılmasını sağlamak.

 • Hukukun üstünlüğünün adil ve şeffaf uygulanmasıyla düzenlenen bir iş ortamını destekleyerek, özel girişimcilerin gelişmesini sağlamak.

 • Bilgi, kaynak, iş bağlantıları ve iş destek hizmetlerine kolay erişim sağlayarak, hem Ukrayna'da hem de Türkiye'de yatırımları kolaylaştırmak.

TUSİB Misyonu

 • Türk ve Ukrayna işletmeleri ve profesyonel topluluklar arasında çapraz ulusal bilgi paylaşımı ve ağ oluşturmayı geliştirmeyi hedefleyen, üye odaklı, kar amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyon.

 • Türk ve Ukrayna arasındaki iş ve ticaret ilişkilerini geliştirmeye adanmışlık.

 • lusal ve uluslararası ticari ilişkileri ve fikirlerin paylaşımı ve tartışılması için bir platform.

 • Serbest ticareti, her iki ülke için yararlı fikirlerin paylaşımını ve Ukrayna’daki iş adamları arasındaki kişisel etkileşime destek.

TUSİB Değerleri

 1. İşbirliği:

  • Türk ve Ukraynalı işletmeler ve profesyoneller arasında sürekli işbirliği ve ortaklık oluşturmayı hedefler.

 2. Ağ Oluşturma:

  • Üyelerinin iş ve profesyonel ağlarını genişletmelerine ve karşılıklı faydalı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

 3. Profesyonellik:

  • Tüm etkinliklerinde ve girişimlerinde yüksek düzeyde profesyonellik ve mükemmeliyeti teşvik eder.

 4. İnovasyon:

  • Yenilikçi düşünce ve uygulamaları destekler, ve üyelerini sektörlerinde lider olmaya teşvik eder.

 5. Şeffaflık:

  • İş operasyonlarında ve karar verme süreçlerinde tam şeffaflığı ve hesap verebilirliği savunur.

 6. Sürdürülebilirlik:

  • Sürdürülebilir iş uygulamalarını ve iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliği ve ortaklıkları teşvik eder.