Log In
Logout Log In
  Search

Vergilendirme TR

Türkiye’de vergiler

Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, mevcut uygulamalara getirdiği önemli değişikliklerin yanı sıra vergi mevzuatına da yeni kavramlar getirmiştir. Uygulamaya alınan Kurumlar Vergisi Kanunu ile Türk Kurumlar Vergisi Mevzuatı’nın hükümleri çok daha anlaşılır olarak tanımlanmış ve uluslararası standartlara uygun objektif hükümler halinde düzenlenmiştir.


 

Karşılaştırmalı göstergeler

Gösterge Türkiye Avrupa ve Orta Asya OEСD
Ödemeler (yılda sayısı) 11.0 20.5 11.8
Mesai (yılda saat) 226.0 234.3 175.4
Gelir vergisi (%) 18.1 10.4 16.4
Maaş vergisi ve tahsilatı (%) 19.2 21.4 23.0
Diğer vergiler (%) 2.8 3.1 1.9
Toplam vergi oranı (gelirin %si) 40.1 34.9 41.3

Şahsi gelir vergisi oranları % 15-% 35 arasında değişmektedir. 2015 yılı için uygulanan şahsi gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

Gelir Ölçekleri (TL) (Ücretler İçin) Oran (%) Gelir Ölçekleri (TL) (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) Oran (%)(%)
Up to 12,000 15 Up to 12,000 15
12,001-29,000 20 12,001-29,000 20
29,001-106,000 27 29,001-106,000 27
106,001 and over 35 106,001 and over 35

Vergi veya zorunlu ödemeler

Ödemeler  (sayısı)

Ödemeler ile ilgili notlar

Süre (saat)

Yasal vergi oranı

Tax base

Toplam vergi oranı (% kar)

TTR notları

Kurumsal gelir vergisi

1

İnternet ortamında doldurulur

49

20%

Vergi matrahı

18.13

İşveren tarafından ödenen  - Sosyal güvenlik primleri

1

İnternet ortamında doldurulur

80

1 Eylül 213’e kadar %14.5, sonrasında %15.5

Brüt maaş

16.90

İşveren tarafından ödenen  - İşsizlik sigortası primi

0

Ortaklaşa ödenir

2%

Brüt maaş

2.28

Mülkiyet devir ücreti

1

2%

Satış fiyatı

1.05

Emlak vergisi

1

0.2% ve 0.3% (Istanbul’da iki katı)

Bina ve arazinin değeri (her sene yeniden hesaplanır)

0.88

Mülk satışında damga vergisi

1

0.948%

Satış fiyatı

0.57

Faiz vergisi

0

Vergi stopajı

10%-12%-13%-15%-18%

Faiz geliri

0.38

Diğer vergiye dahildir

Araç vergisi

1

2,250 YTL

sabit ücret

0.20

Çeklerde işlem vergisi

1

4.50 YTL- çek başı

Çek sayısı

0.10

Çevre vergisi

1

23 YTL ile 2.75 YTlL arasında değişmektedir

0.02

Katma Değer vergisi (KDV)

1

İnternet ortamında doldurulur

97

Genel oranı %18, ancak %1-%18 arasında değişmektedir between 1%-18%

Katma değer

0.00

Dahil değil

Reklam vergisi

1

değişken oranlar

Reklam masrafı

0.00

Küçük meblağ

Yakıt vergisi

1

Yakıt fiyatına dahildir

0.00

Küçük meblağ

İşçi tarafından ödenen - Sosyal güvenlik primleri

0

Ortaklaşa ödenir

14%

Brüt maaş

0.00

Vergi stopajı

İşçi tarafından ödenen - Bordro vergisi

0

Ortaklaşa ödenir

0.66%

Brüt maaş

0.00

Vergi stopajı

İşçi tarafından ödenen - İşsizlik sigortası primi

0

Ortaklaşa ödenir

1%

Brüt maaş

0.00

Vergi stopajı

Toplam:

11.0

226.0

40.13