Log In
Logout Log In
  Search

Türkiye'de yatırım için 10 neden TR

Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden

invest-in-turkey-map
1 BAŞARILI EKONOMİ
2 NÜFUS
3 NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ
4 LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI
5 ALTYAPI
6 MERKEZİ KONUM
7 AVRUPA'NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ
8 DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI
9 AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ
10 BÜYÜK İÇ PAZAR

Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden detaylı

1 . BAŞARILI EKONOMİ
 • Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2014 yılında üç kat fazla artarak 800 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)
 • İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2014 yılları arasında reel GSYİH yıllık ortalama % 4,7 arttı (TÜİK)
 • Yıllık ortalama % 3,6 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2014-2016’da OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi (OECD, Şubat 2015)
 • 2013 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)
 • Son 10 yılda 144 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi (TCMB)
 • 2004 ve 2014 yılları arasında % 250 artışla 158 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)
 • 2 NÜFUS
 • 77,7 milyonluk nüfus (2014, TÜİK)
 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)
 • Yarısı 30,7 yaşın altında nüfus (2014, TÜİK)
 • Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus
 • 3 NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ
 • 29,2 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2014, TÜİK)
 • 183’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 610.000 mezun (2012, ÖSYM)
 • Artan çalışan verimliliği
 • Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 700.000’in üzerinde lise mezunu (2012, TÜİK)
 • 4 LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI
 • 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2012)
 • Ortalama 6 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (OECD’ye üye ülkelerde bu süre 11 günü aşmaktadır) (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2014)
 • Son derece rekabetçi yatırım koşulları
 • Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü
 • Tüm yatırımcılara eşit muamele
 • 2014 yılında yaklaşık 41.397 yabancı sermayeli şirket (Ekonomi Bakanlığı)
 • Uluslararası tahkim
 • Transfer garantisi
 • 5 ALTYAPI
 • NUlaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı
 • Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı
 • İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması
 • 6 MERKEZİ KONUM
 • Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası
 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar müşteriye kolay erişim imkânı
 • Toplam GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim
 • 7 AVRUPA'NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ
 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi
 • Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin % 70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır.
 • 8 DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI
 • % 33’ten % 20’ye düşen Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi
 • Ar-Ge Kanunu
 • Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler
 • 9 AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ
 • CAB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması
 • Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • AB ile yürütülen katılım müzakereleri
 • 10 BÜYÜK İÇ PAZAR
 • 2002-2014 arasında 0,1 milyondan 39,9 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK)
 • 2002-2014 arasında 23 milyondan 71,9 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİK)
 • 2002-2014 arasında 16 milyondan 57 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)
 • 2002-2014 arasında 33 milyondan 166,5 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (TÜİK)
 • 2002-2014 arasında 13 milyondan 35,9 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)