Оберіть мову
Log In
Logout Log In
  Search

SDM Partners щодо Зобов’язання з подання СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ.

7 Липень 2021

Comments

Off
 Липень 7, 2021
 Off

Член Союзу Промисловців і Підприємців Туреччини і України «ТУСІБ» – юридична компанія SDM Partners підготувала деякі роз’яснення щодо нагальних питань:

Зобов’язання з подання СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ

11.06.2021 офіційно опубліковано наказ Мінфіну від 19.03.2021 № 163, що затверджує Положення про форму та зміст структури власності, далі тут – «Положення», яка підлягає подачі державним реєстраторам на підставі положень Закону України № 361-ІХ, далі тут – «Закон». Положення набере чинності 11.07.2021.

Таким чином, усі юридичні особи зобов’язані:

(i)           до 11.10.2021 подати державному реєстратору актуальну схему структури власності, затверджену Положенням, і відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи за формою 6 (підстава: пункт 4 Перехідних положень Закону), а також, якщо необхідно, підтверджуючі документи (див. нижче),

(ii)          щорічно, починаючи з наступного року після державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подавати державному реєстратору в порядку підтвердження відомостей про бенефіціарів (підстава: стаття 17-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань») такі матеріали:

–             схему структури власності,

–             форму 6,

–             документи, що підтверджують реєстрацію юридичних осіб – нерезидентів, які є учасниками юридичної особи (витяг / виписка з торгового реєстру, тощо.),

–             нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника,

(iii)         протягом 30 днів після зміни відомостей, які відображаються у схемі структури власності, подавати державному реєстратору її оновлену версію разом з підтверджувальними документами (підстава: частина 22 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»),

(iv)         при проведенні реєстраційних дій, у разі відсутності змін у відомостях про бенефіціарів, повідомляти про це (шляхом проставляння відповідної відмітки в заяві).

Згідно з нормами Положення структура власності складається в довільній формі у вигляді схематичного зображення (Мінфін розмістив приклади складання таких схем структури власності); підписується керівником юридичної особи; може бути подана як у письмовій, так і в електронній формі, і повинна містити:

(i)           відомості про всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють юридичною особою, самостійно або спільно з іншими особами (тобто, про учасників юридичної особи, а також всіх осіб в кожній ланцюжку володіння корпоративними правами аж до бенефіціара, см. приклади),

(ii)          відомості про всіх осіб, які здійснюють значний вплив на керівництво або діяльність юридичної особи,

(iii)         розмір (відсоток частки в статутному капіталі або права голосу) участі фізичних і юридичних осіб у всіх особах, що входять в ланцюгу володіння корпоративними правами аж до кінцевого бенефіціарного власника,

(iv)         розмір (відсоток частки в статутному капіталі або права голосу) і характер (пряме / опосередковане) впливу бенефіціарів,

(v)          для всіх фізичних осіб на схемі: якщо громадянин України – повне ім’я, дата народження, РНОКПП; якщо іноземець / апатрид – повне ім’я і його транслітерація, дата народження, держави громадянства й резидентства,

(vi)         для всіх юридичних осіб на схемі: за правом України – найменування й ідентифікаційний код; для іноземних – найменування, держава реєстрації, місцезнаходження, який можна застосовувати ідентифікаційний код.

На підставі пунктів 4-5 Положення разом зі згаданими схемою і формою 6 до 11.10.2021 слід подати також завірені копії документів, що підтверджують:

(i)           корпоративні права іноземних юридичних осіб й іноземців / апатридів щодо юридичної особи, стосовно якої складається структура власності, у разі, якщо такі відомості не містяться  в ЄДР,

(ii)          підстави для надання значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи, якщо ні дані ЄДР, ні документи, що подаються державному реєстратору, не містять  таких відомостей.

Схема структура власності й супутні документи будуть доступні органам Мін’юсту і державним реєстраторам, тобто не підлягатимуть публічному доступу.

Недотримання вимог щодо подання інформації про кінцевих бенефіціарів власників тягне за собою адміністративну відповідальність у формі штрафу в розмірі від 300 до 500 НМДГ (5’100 … 8’500 ₴) на підставі положення частини 6 статті 166-11 КУпАП. Перед застосуванням штрафу юридичній особі Мін’юстом буде направлено вимогу усунути порушення в місячний термін.

Comments are closed.