Оберіть мову
Log In
Logout Log In
  Search

Про розкриття кінцевих бенефіціарів

18 Травень 2020

Comments

Off
 Травень 18, 2020
 Off

Член Союзу Промисловців і Підприємців Туреччини і України «ТУСІБ» – юридична компанія SDM Partners підготувала деякі роз’яснення щодо нагальних питань:

28.04.2020 вступив в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» № 361-IX (далі – «Закон»), який передбачає, крім іншого, викладені нижче новели.

Всі юридичні особи, зареєстровані до 28.04.2020, зобов’язані будуть подати державному реєстратору інформацію про кінцевий бенефіціарним власника і структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правового акта, в якому буде затверджено форму і зміст структури власності (статут, рішення учасників).

При державній реєстрації юридичної особи, а також при проведенні державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, переходу юридичною особою на модельний статут, або навпаки, реєстрацію відокремленого підрозділу юридичної осіб, ін., Кінцевий бенефіціарний власник засновника буде зобов’язаний подавати реєстратору нотаріально завірену копію свого паспорта, крім біометричних. У разі відмови від надання нотаріальної копії паспорта, державні реєстратори будуть відмовляти в проведенні реєстрації.

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевий бенефіціар власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її і повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, а також подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни в структурі власності та інформації про кінцевий бенефіціар власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державному реєстратору про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Всі юридичні особи будуть зобов’язані щорічно, починаючи з наступного року з дати своєї державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, підтверджувати відомості про кінцевий бенефіціар власника. Для цього потрібно подати державному реєстратору наступні документи:

(А) заяву про підтвердження відомостей про кінцевий бенефіціар власника,

(Б) структуру власності за формою і змістом, визначеними відповідно до законодавства,

(В) витяг, виписка або інший документ з торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні його місцезнаходження (в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент),

(Г) нотаріально завірену копію паспорта кінцевого бенефіціара власника, крім власників біометричного паспорта.

Порушення вищевказаних приписів, а саме неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору відомостей про кінцевий бенефіціар власника юридичної особи передбачають накладення штрафу на керівника юридичної особи або особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), в розмірі від 17’000 до 51’000 ₴ (частина 6 статті 16611 КУпАП).

При цьому кінцевим бенефіціаром власника згідно з пунктом 30 частини 1 статті 1 Закону вважається будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив / контроль на діяльність клієнта (тобто суб’єкта, що звертається або підлягає фінансовому моніторингу) і / або фізична особа, від імені якої проводиться фінансова операція, а саме:

(А) для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в т.ч., через ланцюг контролю / володіння), яке виражається у володінні фізичною особою не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи (крім осіб, що мають формальне право на 25% і більше статутного капіталу / прав голосу в юридичній особі, але які є комерційними агентами, номінальними власниками або тільки посередниками щодо такого права),

(Б) для трастів, створених відповідно до законодавства країни їх освіти, засновник, довірчий власник, захисник (при наявності), вигодонабувач або група вигодонабувачів, а також будь-яка інша фізична особа, робить вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю / володіння),

(В) для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

В даний момент очікується зміна Мінфіном і Мін’юстом відповідних реєстраційних форм.

SDM PARTNERS

Comments are closed.