Log In
Logout Log In
  Search

Ukrayna’da iş fırsatı

44,6 milyon nüfusu olan ve Doğu Avrupa, Rusya ve Asya’ya kolay erişim sağlayan Ukrayna, iş olanakları için büyüyen bir pazarı sunmaktadır.

AB sınırlarda stratejik yerleşimi olan Avrupa’nın en büyük ülkesi olup Ukrayna, ekonominin geniş sektör yelpazesinde uzun vadeli fırsatları vaat eder. Bu sektörler, Ukrayna şirketleri ve hükumeti ile işbirliği ve Batılı yatırımları gerektirmektedir. Ayrıca da Ukrayna BDT ülkelerine çok uygun bir giriş noktası olarak değerlendirilebilir.

Ukrayna’da iş fırsatları

Ukrayna, yerel şirketleri ve otoriteleriyle işbirliği ve Batılı yatırımları gerektiren ekonomisinin geniş sektör yelpazesinde uzun vadeli fırsatları sunmaktadır. Yatırım imkanları sunan belirli sektörler aşağıdaki gibidir:

  • Altyapı (Limanlar ve Havaalanları)
  • Gelişmiş mühendislik (hava sahası ve enerji)
  • Finansal hizmetler
  • Tarım ve ziraat
  • Hızlı tüketim malları
  • Ağır sanayinin yenilenmesi
  • Sağlık hizmetleri

Ekonomiye genel bakış

Ukrayna, Avrupa’nın en iyi tarım arazileri, oldukça büyük kömür, petrol ve gaz rezervleri gibi bir çok kaynaklar, iyi eğitimli iş gücü, geniş piyasası ve Avrupa, Rusya ile Asya pazarlarını bağlayan stratejik konumu sayesinde büyük ekonomik potansiyele sahiptir.

Ukrayna ticaretindeki Avrupa’nın payı yaklaşık %30 olup Birleşik Devletler Topluluğuna (BDT) yaklaşık %40’tır. Ukrayna’nın oldukça gelişmiş demir çelik sanayi, dökme demir üretimi, çelik ve çelik boru üretimi vardır; kimya sanayinin kola, maden gübre ve sülfürik asit üretimi de yüksek seviyededir. Ukrayna ihracatının yaklaşık %40’ını oluşturan çelik ve kimyasallar için dünya talebi, 2008 yılın ikinci yarısında keskin düşüş yaşamıştır.

Sanayi ürünleri arasında uçaklar, türbinler, metalürjik donanım, dizel lokomotifler, traktörler bulunmaktadır. Ayrıca Ukrayna, tahıl, ayçiçeği tohumu ve şeker pancarının önemli bir üreticisidir. Ukrayna geniş bir sanayi temeline sahip olup eski SSCB’nin uzay ve roket endüstrisinin büyük bir varisi konumundadır.

Ukrayna, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın (EBRD) üyesidir ve 2008 yılının Mayıs ayında Dünya Ticaret Örgütüne (DCFTA) üye olmuştur.

İlginizi çekti mi?

Konularında uzman konuşmacıların eşsiz konuşmalarıyla herkesçe bilinen yüksek seviyeli profil etkinliklerimize üyelik sayesinde siz de katılabilirsiniz. Ayrıca üyeliğiniz, yıllık ağ etkinliklerine ve üyelerimizin etkinliklerine katılma imkanını size sağlamaktadır.

Hala mı bekliyorsunuz? Gelin ve bize katılın!