Log In
Logout Log In
  Search

Türkiye'de İş Fırsatı

1. Türk Pazarına genel bakış

2001 yılı finans krizinden çıktıktan sonra istikrarlı makroekonomik politika ve özel sektörün desteği sayesinde Türkiye’nin ekonomisi önemli ölçüde büyümüştür. Türkiye ekonomisi, son on yılda gösterdiği üstün performans ve yakalanan yüksek büyüme rakamlarını, 2002 yılından bu yana sürdürülen reformlarla desteklenen tutarlı finans politikalarına borçludur. 2002 ile 2008 yılları arasında %5,8’lik yıllık ortalama Türkiye’nin GSYİH büyüme oranıyla büyümüştür, aynı dönem içinde AB’nin göstergeleri %1,8’di. 2009 yılındaki küresel mali kriz yüzünden Türkiye’nin GSYİH’i 614 milyar ABD dolarına düştüğüne rağmen 2010 yılında artmaya başladı ve 729 milyar ABD dolarına ulaşıp dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumuna gelmiştir. Bankacılık sektörünün yapısal reformları, Merkez Banka’nın bağımsızlığı ve dalgalı kur rejime dayanan sıkı mali disiplin, ülke yönetim reformları, Parlamento tarafından kabul edilen reform paketiyle AB’ye üye olma süreci başta olmak üzere tüm bu etkenler 2001 krizinden sonra ülkenin değişmesine büyük bir katkıda bulunmuştur. Türkiye’ye yapılan Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) 2007 yılında en yüksek seviyede olup 22 milyar ABD doları olmasına rağmen 2009 yılında düşüş göstermiştir. DYY seviyesi 2010 yılında 8,9 milyar ABD doları kadar düşük kalmaktadır, yine de bu rakamla Türkiye, dünyada 15. sıradaydı. 2001 yılından itibaren ekonomi ayakta kalmaktadır. Türkiye, yatırım kredi risk derecesinden iki kademe altında kalmakla birlikte enflasyon tek bir engel olunca ekonomik perspektifleri ümit vericidir. Devlet borcu %50 altındadır. Türkiye, ‘Avrupa’nın BRİC’i’ veya ‘Avrupa’nın Çin’i’ olarak algılanır ve en hızlı büyüyen devleri BRİC kulübünün kapısını çalıyor. Bazı ekonomi uzmanların tahminlere göre önümüzdeki on yıla Türkiye’nin büyüme hızı, Çin ve Hindistan dışında her hangi diğer ülkenin büyüme seviyesine çıkar ya da aşar. Diğer uzmanların tahminlere göre 2050 yılına kadar Türkiye’nin ekonomisi dünyanın 10. ekonomisi konumuna gelecektir.

2. Key Attractions of Turkey

 • Türkiye, Avrupa (Avrupa’nın ana destinasyolarına iki üç saatlik uçuş mesafede) ile Orta Doğu ve Kafkasya’ya çok yakın bir cografik konuma sahiptir. Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumundan yararlanır. Aynı zamanda Türkiye, bu iki kıtayı birbirine bağlayan bir enerji koridoru görevindedir.
 • Türkiye, 1996 yılında AB ile Gümrük birliğine üye olmuş ve 2005 yılından itibaren AB’nin üyelik adayı olmuştur. Bu, Türkiye’nin dış ticaretinin %44’ü oluşturan Avrupa ile ticari ilişkilerin genişletilmesine yol açtı.
 • Türkiye, genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü, ve düşük maliyetli işgücünü sağlamakla AB üyeleri ve aday ülkeleri arasında en büyük dördüncü iş gücü sağlayıcısıdır. Ülke, 74 milyonluk nüfusa sahiptir. Bu nüfusun yarısı 29 yaşın altında kişiler, AB ile karşılaştığında 10 yıldan fazla genç nüfustur.
 • Türkiye yönetimi, ulusal şirketlere verdiği gibi vergi ve vergi olmayan teşvikleri yabancı yatırımcılara sunmaktadır. Bu teşvik ve destek arasında: gümrük desteği, makine ve teçhizat dahil olmak üzere çeşitli ithal mallar için KDV istisnası, ücretsiz arazi ve enerji desteği gibi teşvikleri sunan özel öncelikli bölgeler. Ayrıca da yatırımcılar, ihracat teşviki ve uluslararası pazarlarda firmaların rekabet gücünün artırılması amacıyla Ar-Ge desteği ve Pazar araştırmalarından yararlanabilirler.
 • Ayrıca da Türkiye hükumeti, yabancı yatırımlarının desteği ve teşviki amacıyla esnek kur politikasını ve liberal ithalat düzenlenmeleri uygulamaktadır.
 • Son yıllarda Türk bankaları, mali anlaşmaların proje finansmanında büyük rol almaktadır, birçok hallerde giderek artan bilançolardan yararlanabilirler.
 • Türkiye’nin yasaları hem yerel hem de yabancı tüm yatırımcılara eşit muamele sunmaktadır. Yabancı mülkiyet, giriş öncesi hiç bir denetim olmadan sınırsızdır.
 • 6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yeni Kanun, yerel uygulamaların AB mevzuatına entegresi, şeffaflığın artılması, azınlık haklarının korunması ve kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 

3. İş yapma – görüşmeler kültürü

 • Türkiye’de iş yapmak isteyenler iki şeyi bilmelidir. Başarınız, etkili kişisel ilişki kurma becerinize ve açık şekilde belirlenen iyi teklif sunmanıza bağlıdır.
 • Türkiye’de iş – bireyseldir. Bazı büyük şirketlerde kurumsal kültürü uygulamaya başladıklarına rağmen birçok şirketler hala aile şirketleri olup bir aileye aittir ve aile tarafından yönetilir.
 • Türkler, sevdikleri, güvendikleri ve rahat oldukları kişilerle ve uzun vadeli işbirliği sağlayanlarla iş yaparlar. Türkler insana ilgi gösterdikleri yani sıra iş adamaları olarak çok titizlerdir. Teklifiniz, her hangi anlaşmanın işbirliğinin karşılıklı yarar ve karlılığını göstermelidir.
 • Türkler, genelde sözlü ve görsel iletişimciler oldukları için yazılı istatistik, tahminler ve benzeri yazılara sözlü şekilde veya harita, grafikler ve çizelgeleri ekleyip bilgi sunulmalıdır.
 • Türkiye’deki iş yapmanız müzakere gerektirdiği halde hep finansal faydaları üzerinde durmak gerekli olmayabilir. Güç, etki, gurur, saygı ve diğer manevi değerler üzerinde durmanızda fayda var.
 • Karar verme süreci yavaş olabilir. Büyük olasılıkla ilk önce aile küçükleri veya şirketin az kıdemli üyeleriyle görüşeceksiniz. Sizi güvenilir kişi olarak ve teklifinizi finansal açıdan rantabilite olduğunu gördükten sonra sizi daha üst düzeydeki kişilerle görüştürülecekler. Son karar, aile/ şirket başkanı tarafından verilir.
 • Türkiye’de iş yapmadan veya müzakerelere başlamadan önce hedef kişi hakkında bilgi toplayıp önemli engelleri aşarak yavaş bile olsa ona doğru hareket ediniz. Partnerleriniz, size güvendikleri ve teklifini benimsedikleri halde sizi iş ortağı olarak görmeye başlarlar. Bir deneyin, bir defa ödün verin ve karşılıklı kârlı anlaşmaya sahip olursunuz.
 • Türklere süre sınırı ve baskı taktiğini uygulamayınız. Türk, bunu kendi çıkarı için kullanır ve anlaşmayı iptal edecek veya müzakereye son verecek diye tehdidi yaparak bu taktiği size karşı dönüştürür. sabırlı olunuz.
 

İlginizi çekti mi?

Ünlü konuşmacıların eşsiz konuşmalarıyla herkesçe bilinen yüksek seviyeli profil etkinliklerimize üyelik sayesinde Siz de katılabilirsiniz. ayrıca da üyelik, yıllık ağ etkinliklerine ve üyelerimizin etkinliklerine katılma imkanını Size sağlamaktadır.

Hala mı bekliyorsunuz? Gelin ve Bize Katılın!