Log In
Logout Log In
  Search

Yeni lisanslandırma şartları, lisanslandırmaya tabi olan il miktarını üç kat azalttı 

6 Nisan 2016

Comments

Off
 Nisan 6, 2016
 Off

Yeni lisanslandırma şartları, lisanslandırmaya tabi olan il miktarını üç kat azalttı 

 

Ukrayna Bakanlar Kabinesi, lisanslandırılmaya tabi olan işlerin sayısını üç kat azaltan zorluk kategorisi IV ve V olan yapı inşaatı faaliyeti ile ilgili ticari faaliyet İşlem Türleri Listesi ile Lisans Şartlarını onayladı.

 

Lisans Şartları ile inşaat faaliyeti ile ilgili ticari faaliyet İşlem Türleri Listesi, 28.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Ticari faaliyet türlerinin lisanslandırılmasına dair” başlıklı 02.03.2015 tarih ve 222-VIII No’lu Ukrayna Kanununun hükümleri uyarınca kabul edildi.

 

Yeni evrak, önceki Lisans Şartlarına (Ukraayna Yerel İnşaat Bakanlığı’nın 27.01.2009 tarih ve 47 No’lu kararı), lisanslandırılmaya tabi olan faaliyet alanındaki işler sayısını üç kat azalttı. Listeden ihraç edilen işler aşağıdaki gibidir:

 

- projelendirme çalışmaları, çünkü günümüzde iş bu işleri yapanlar mesleki belgelendirme- sertifikasyondan geçer;

 

- Zorluk kategorisi I-III olan yapı inşaatı işleri;

 

- Bir kısmını yapanların da sertifika aldığı mühendislik faalyetini yapanlar.

 

Yeni iş türleri listesinden yedekleme kaldırıldı, onun içeriği ise optimize edildi.

 

Yeni Lisans Şartları ile İş Türleri Listesi, proje yapanlar, zor olmayan yapı inşaatını yapanlar ve mühendislik hizmetlerini sunanlar için ticari faalyet gerçekleştirmelerini kolaylaştırıyor. Bu uygulama, Ukrayna’nın inşaat pazarında en yüksek derecede basit ve anlaşılır şartların oluşturulmasını sağlar.

 

Yeni Lisanslandırma Şartlarının yürürlüğe greceği tarihten itibaren lisans alma, lisans iptal etme, zorluk kategorisi IV ve V olan yapı inşaatı faaliyetini gerçekleştirme lisansını yeniden düzenleme; lisanslandırılmaya tabi olan zorluk kategorisi IV ve V olan yapı inşaatının gerçekleştirilmesi ile ilgili tcari faaliyet gerçekleştirilmesi ile ilgili iş türleri listesine değişiklik yapılmasına dair dilekçeler, altyapıya dair veriler, profesyonel kalite seviyesine sahip olan çalışanlar kadrosu, üretim teknolojisi, bilgi ve hukuki destek, mevcut iş yapma kalitesi kontrolü, yapılan inşaat ve montaj çalışmaları ancak iş bu Lisans Şartlarının Eklerine uygun olan şekillere uygun olarak düzenlendiği halinde Devlet Mimarlık ve İnşaat Denetim Kurumu tarafından incelenecek.

 

Şu anda Devlet Mimarlık ve İnşaat Denetim Kurumu lisans alıcıları için yeni Lisans Şartlarının uygulaması ile ilgili pratik yorum hazırlıyor.

www.dabi.gov.ua

Comments are closed.