Log In
Logout Log In
  Search
1 Eylül 2017

Comments

Off
 Eylül 1, 2017
 Off
Category Uncategorized

UKRAYNA’da İŞ KURULması

DLF Attorneys-at-law Hukuk firması ortağı İgor Dykunskyy, özel olarak Türkiye Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliğinine «TUSIB» Ukrayna’da iş kurarken nelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi ve iş yapmanın en popüler formları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna’da yabancı yatırımcıların gözünde iyi kanıtlanmış en popüler iş formları – limited şirketi, anonim şirketi, Ukrayna’da yabancı şirketin temsilciliği ve bireysel girişimci olarak ekonomik faaliyeti gerçekleştirmektir.

Gerçek kişi – Bağımsız girişimci

Ukrayna’da ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek için en kolay yolu, yerleşik olmayan kişiler dahil olmak üzere, bireysel girişimci tescilidir. Bir özel kişinin beysel girşimci olarak kaydolması tüzel kişilik tescil etmeden bir işletme sahibi ola bilmesi anlamına gelir. Bireyler-girişimci hakkında bilgiler Birleşik Devlet Sicili’ne kayıt edilir ve herkes tarafından görülebilir ve böyle bir kişinin işi herhangi bir aşamada kontrol edilebilir.

Bireysel girişimci olarak tescilin temel avantajı-büyük ölçüde denetleyici kurumlar karşısında finansal raporlama sürecini kolaylaştıran ve böyle kişilerin gelirlerine daha düşük vergi oranlarının uygulanmasını sağlayan basitleştirilmiş vergi sisteminin seçimidir. Ancak, bu iş formu, her bir piyasa katılımcısı için uygun değil, çünkü izin verilen yıllık ciro boyutuna, çalışan kişi ve izin verilen faaliyetler sayısına kısıtlamalar belirlemektedir.

Basitleştirilmiş bir vergilendirme sisteminden kullanılıp kullanılmadığından bağımsız olarak bireysel girişimci olarak ekonomik faaliyeti gerçekleştirilmesi için birçok avantaj sağlamasına rağmen, özel kişinin böyle bir yasal statüsünde faaliyeti ile bağlı sorumluluğu unutmamak lazım. Bireysel girişimciler ekonomik faaliyeti yükümlülükleri ile ilgili tüm varlıkları ile sorumludurlar. Bu durumda, Ukrayna mevzuatı tarafından bireysel girişimcilerin iş amaçlı kullandıkları mülk ve özel şahsın sahip olduğu diğer malvarlığından ayrım öngörülmemektedir. Bu nedenle, iş amacıyla kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın mahkeme kararıyla müeyyideler borçlunun tüm mal varlığına uygulana bilir.

Bireysel girişimci olarak ekonomik faaliyeti gerçekleştirme Ukrayna’da iş yapmanın karmaşık finansal tabloların hazırlanmasını  talep etmeyen mobil bir yoludur.

Sınırlı Sorumluluk Şirketi (Ltd Şirketi)

Gerçek kişiler-girişimciler tarafından ekonomik faaliyeti gerçekleştirilmesi için belirlenmiş limitlerin ötesine geçmek, yatırımcının kişisel sorumluluk riskini azaltmak, hem de mali hedeflere ulaşmak üzere sermaye ve malvarlıklarını birleştirmek amacıyla Ukrayna’da tüzel kişi oluşturulabilir. Tüzel kişilik tarafından ekonomik faaliyeti gerçekleştirmeinin en yaygın yasal şekli  limited şirketi olarak faaliyet göstermesidir.

Limited şirketi tescili

Bir limited şirketin kaydı elektronik ortamda gerçekleştirilebilir, başvuran tarafından sunulan belgelere devlet sicil memuru tarafından herhangi bir istem yokluğunda tescil bir iş günü içerisinde yapılır. Deneyim gösterdiğine göre, tüm kayıt belgelerinin alınması, banka hesabının açılması, mühür yaptırılması (istenirse), gümrüklerde tescil işlemlerinin yapılması yaklaşık bir hafta sürer.

Limited Şirketi tescili esnasında belirli biçimsel gereksinimlere uyulmalıdır: şirket kurucuları tarafından adı, konumu, faaliyet türleri, katılımcıların hakları ve yükümlülükleri, onların ana sermayede katılım payları, müdür hak ve yükümlülükleri, ana sermaye miktarı, kâr miktarı ve dağılımı prosedürü hakkında bilgileri içeren şirket tüzüğü (firmanın ana kurucu belgesi) düzenlenmelidir. Şirket kurulması sırasında kurucular tarafından müdür atanır ve şirketin devlet makamlarında kayıt işlemlerinin yürütülmesi için sorumlu kişi tayin edilir ve bu bilgiler tutanakta aksettirilir.

Tüzük ve tutanakların imzalanması ve kayıt prosedürlerinin uygulanması sırasında kurucuların bulunması zorunlu değil. Ana Sözleşme onay, şirket tescil işlemleri, aynı zamanda tüm diger gerekli belgelerin alınması şirketin noter onaylı (yasallaştırılmış / apostil şerhi içeren) vekaletname esasında hareket eden yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir.

Şirket Ana (kayıtlı) sermayesi

Ukrayna mevzuatı bir limited şirketi ana sermayesi asgari miktarına göre talep uygulamamktadır. Limited şirketinin kayıtlı sermayesi maddi, maddi olmayan ve parasal katkıların hesabına oluşturulabilir. Mülkiyet veya mülkiyet hakları şeklinde ana sermayesine katkı halinde böyle katkıların  parasal değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bundan başka katılımcıların mali katkıları şirketin banka hesabına havale edilmelidir.

Şirket katılımcıları

Bir limited şirketin katılımcıları, mukim olmayan kişiler dahil olmak üzere özel ve tüzel kişiler olabilir. Bu durumda, bu tür kişilerin konumu ya da ikamet yerinin Ukrayna topraklarında olması zorunlu değil. Mukim olmayan tüzel kişi- katılımcılar hakkında bilgileri tasdik etmek üzere, onların devlet kayıt memuruna mukim oldukları ülkelerindeki banka hesabı, ticaret ve diger sicillerden gerektiği durumlarda yasallaştırılmış veya apostil şerhi konulmuş alıntılar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Limited şirketi tek katılımcı tarafından da kurulmuş olabilir. Bir limited şirketi (özel kişi) tek katılımcısı şirket müdürü pozisyonunu yürütebilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, tek katılımcıdan oluşturulan bir ekonomik faaliyeti şirketi  limited şirketinin tek kurucusu olamaz. Limited şirketi en fazla katılımcı sayısı 100 kişi ola bilir.

Katılımcıların sorumlulukları

Ukrayna’da ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek için yasal form olarak sınırlı sorumluluk şirketi (limited şirketi) seçimi nedeni, kurucuların (katılımcıların) şirket yükümlülüklerinden sorumlu olmadıklarıdır. Bu durumda katılımcılar, katkılarının değeri dahilinde şirketin faaliyetleriyle ilgili kayıp riskini taşırlar.

Belirtilmesi gerekir ki, katılımcının kişisel borçlarıyla ilgili olarak müeyyideler onun şirket yetkili sermayesindeki katılım payına orantılı olarak limited şirket mülkünün bir kısmına uygulanması, alacaklıların iddialarını karşılamak için onun diger varlıklarının yeterli olmaması durumlarında uygulana bilir. Böylece, limited şirketi katılımcısının şirketteki katılımı onun kişisel borçları nedeniyle sona erebilir.

Yönetim organları

Limited şirketleri yönetim organı – Genel Kurul toplantısı, Denetim Komisyonu ve Şirket Müdürüdür. Bir limited şirketinin yüksek mercii – Genel Kurul Toplantısıdır. Kurucular Genel Kurul toplantısı şirket faaliyetinin ana yönünü belirler, şirketin cari aktivitesini yöneten Müdür tayin eder.

Müdür şirket adına herhangi sözleşme imzalama hakkına sahiptir. Bu nedenle, kötüye kullanımı önlemek için Müdür atanması sırasında onun yetkileri İş Sözleşmesi dahilinde belirlenmelidir.

Müdür faaliyetinin kontrolü için Limited şirketlerinde Denetim Komisyonu kurulmuş olabilir. Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirilen detetim sırasında alınana sonuçlar Genel Kurul toplantısına iletilir.

Faaliyet finansmanı

Limited şirketinin finansmanı onun kuruluşu esnasında ve faaliyetinin herhangi bir aşamasında birkaç yolla, öncelikle katılımcılarının şirket ana sermayesine katılım payları hesabına, şirket kurucularının geri çevrilemez yardımları veya taraflarından verilen kredi/borç hesabına   gerçekleştirilebilir.  Ukrayna mevzuatı şirket katılımcıları tarafından sağlanabilir kredi boyutlarına ilişkin kısıtlamalar uygulamamaktadır. Ancak, katılımcılar tarafından kredi / borç sağlanması durumunda, vergilendirme özellikleri dikkate alınmalı ve ‘thın capitalisation’ kuralına dikkat edilmelidir, ve mukim olmayan tarafından kredi verilmesi durumunda da dikkate Ukrayna’da döviz düzenleme gereksinimleri dikkate alınmalıdır.

Yabancı şirket temsilciliği

Yabancı şirket Ukrayna topraklarında bir tüzel kişilik oluşturmadan belirli faaliyet türleri gerçekleştire bilir. Böyle faaliyetler, yabancı şirketin Uraynada’ki temsil ettiği şirket adına hareket eden temsilciliği üzerinden gerçekleştirile bilir. Yabancı şirket temsilciliği kendi tüzüğü olmadan yabancı şirketin bağımsız bir bölümü olarak  faaliyet gösterir. Temsilcilik Başkanı yabancı şirket tarafından verilen vekaletname esasında hareket edir.

Yabancı şirket temsilciliği tescil prosedürü ekonomik faaliyeti şirketleri kayıt işlemlerinden farklıdır. Böylece, Temsilcilik tescili 60 iş günü içinde Ukrayna Ekonomi Bakanlığı kararıyla gerçekleştirilmektedir. Ukrayna’da Yabancı şirket temsilciliği tescili devlet ücreti 2500 ABD dolarıdır.

Temel olarak, Ukrayna’da yabancı şirketler tarafından kar gütmeyen etkinlikler, kendi çıkarlarını temsil etmek, bilgi toplamak, analiz veya piyasa araştırmak çerçevesinde üzere temsilcilikler tescil edilmektedir.

DLF attorneys-at-law

Kyiv, Ukraine

Comments are closed.