Log In
Logout Log In
  Search

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odaları hakkında Ukrayna Kanununa göre gönüllü esasında kurulan sivil toplum kuruluş, kâr amacı gütmeyen kendi kendini yöneten bir örgüt olup tüzel kişileri ve girişimci statüsünde tescil edilen Ukrayna vatandaşları ve dernekleri birleştirmektedir.

Şu anda Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri arasında 10 000 civarında çeşitli mülkiyet biçimlerindeki girişimci ve şirket bulunmaktadır.

Odanın ana görevi, öncelikle girişimcilik için elverişli koşulların yaratılması, Ukrayna işadamları ve yabancı partnerleri arasında bilim ve teknoloji ile ticaret ilişkilerin her taraflı gelişiminin desteği, ticaret faaliyetleri ile ilgili Ukrayna içinde ve dışında üyelerinin temsilidir.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, tek başına ya da Kırım Özerk Cumhuriyetinde, bölgelerde, Kiev ve Sevastopol şehirlerindeki bölgesel ticaret ve sanayi odaları ya da kurduğu şirketler veya birleştirdiği ve koordine ettiği diğer kuruluşlar vasıtasıyla fonksiyonlarını yerine getirir.

Odalar, iç ve dış pazarlarında ticaret ve ekonomik işlemleri yapılmasında pratik yardımını sağlar, Ukrayna malların ve hizmetlerin yurt dışına satışının ve ihracatın geliştirmesini teşvik eder, bunun için de dış ticaret ve Pazar araştırmaları da dahil olmak üzere geniş yelpaze profesyonel hizmetleri üyelerine verir, malların bağımsız ekspertizini yapar, menkul ve gayri menkul varlığın ile maddi olmayan duran varlıkların değerlendirilmesini yapar, malların barkodlaması hizmetini verir, patent ve lisans hizmetleri sağlar, fikri mülkiyet hakları korumak için gerekli belgeleri hazırlar v.s. v.b. Odalar, Ukrayna ve yabancı işadamlarına iş ve hukuki bilgileri sağlar, Ukrayna içinde ve dışında semineri, konferansları ve fuarları düzenler, ekonomi konulu iş görüşmeleri düzenler.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası ve bölgesel Odalar, malların menşe sertifikaları ve ATA karneleri vermeye ve söz konusu belgelerin verilmesine ilişkin hizmetleri vermeye Ukrayna Hükumeti tarafından yetkilendirilmiştir.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebepler ve olağanüstü halleri onaylar, liman ve ticaret gelenekleri ve zorunlukları tasdik eder.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, mali durumlarıyla Ukrayna içinde ve dışındaki işletmelerde güvenli ve iş sürdürülebilir yerel şirketlerin hükumete bağlı olmayan Sicili tutmaktadır. Oda tarafından verilen tescil belgesi şirketlerin istikrarlı mali durumunu kanıtlar, bu şirketlere güvenilir diye partnerlerine garanti verir.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası kapsamında iş dünyasında iyice tanınan Uluslararası Ticari Tahkim mahkemesi, Denizcilik Tahkim Komisyonu, Temyiz mahkemesi vardır.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasının yapısal birimi – BDT ülkelerinin işletmeleriyle üretim işbirliğinin geliştirme Komitesi vardır. Oda kapsamında işletmecilik ve dış ticaret faaliyetini düzenleyen yasaların ve düzenlemelerin bağımsız incelenmesini gerçekleştiren İşadamlarının sektörel komiteleri faaliyette bulunmaktadır. Bu komiteler ayrıca da işletmecilerin hakları ve çıkarları ile ilgili konuların incelenmesini yapar, Oda üyeleri adına resmi kurumlara ve idarelere gelişme teklifleri hazırlar ve sunar.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası aşağıdaki kuruluşların üyesidir: Milletlerarası Ticaret Odası, Dünya Odaları Federasyonu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Orta Avrupa Girişimi Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasının 11 ülkede temsilciliği bulunmaktadır, Oda yaklaşık 90 ülkede benzer ulusal ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

Uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, yabancı partnerleriyle ortak danışma organları, iş konseyleri, karışık ticaret odaları kurar. oda yetkilileri, 69 sayda ticaret ve ekonomik işbirliği üzerinde çalışan hükumetlerarası komisyonlara ve çalışma gruplarına katılmaktadır.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasının promosyonu, üyelerin desteği, girişimcilik gelişmesinin teşvik edilmesi, Ukrayna vergi ve gümrük mevzuatındaki değişmeler hakkında ve iç ve dış iş ortamları hakkında iş dünyasının bilgilendirilmesi, ‘Dilovıy Visnık’ (İş habercisi) dergisinin görevidir. Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyeti hakkında devamlı olarak Ukrayna TV’daki 5’nci kanalın ‘Palata’ (oda) programında bilgi verilir.

TUSİB 25.09.2014 tarihinden itibaren Odanın üyesidir.