Log In
Logout Log In
  Search

UKRAYNA SANAYİCİ VE GİRİŞİMCİLER BİRLİĞİ (USPP)

Ukrayna Sanayici ve Girişimciler Birliği (USPP), küçük ve orta işletmelerden dükey entegre büyük şirketlere kadar her türlü ve örgüt biçimlerindeki ticari kuruluşlar ile ekonomik birimlerin Ukrayna’nın en büyük birliği. Birlik 15 Şubat 1992 tarihinden itibaren faaliyette bulunmaktadır.

USPP, iş dünyası ile sivil toplum ve hükumet arasında ekonomik vatanseverlik, elverişli iş ortamının geliştirilmesi fikirlerini geliştirmekle misyonunuzu görür. Ayrıca da ulusal üreticilerin savunucusu konumunda yerel üreticilere çok yönlü ve etkin destek sağlanmayı hedeflemektedir.

USPP 28 bölge müdürlüğü, 73 şube, 22 temsilcilik ve çeşitli konulara odaklı 34 komisyondan ibarettir. Birliğin ortakları arasında Ukrayna Kimyacılar Birliği, Uluslararası kara yolu taşımacılarının dernekleri, Mebliderevprom, Ukroliyaprom, Ukrlegprom, Üzüm yetiştiricileri ve Ukrayna şarapçıları, Ukrayna Petrol Üreticilerin Birliği, Ukrayna tarım Konfederasyonu, Uluslararası Terörle Mücadele Birlik Örgütü dahil olmak üzere 100’den fazla sivil toplum kuruluşlar vardır.

Birlik himayesinde Sivil Toplum kuruluşların Anti-kriz konseyi çalışmaktadır. Bu konsey, acilen ekonomi kurtarma ayrıntılı planlarını geliştirip hükumete, parlamentoya bildirmek ve uygulanmasını denetlemek için bir araya gelen 80’den fazla ulusal birimleri birleştirir.

USPP, bürokratik kanunsuzluk, mali ve denetleyici kurumların haksız talepleri, resmi kuruluşlarla ilişkilerde hak ve çıkar ihlalleri, kötü niyetli ortakları başta olmak üzere durumlarda işadamları korumaktadır. Aynı zamanda işadamlarına hukuki danışmanlık, dava dilekçeleri ve davaların hazırlanması gibi hukuki destek verilir.

USPP’nin Başkanı Ukrayna’nın eski Başbakanı Anayoliy Kinakh.

TUSİB, 17 Mayıs 2013’ten itibaren Birliğin üyesidir.