Log In
Logout Log In
  Search

Reformlarda beş yılın tablosu; Dünya Bankası'nın gözünden Ukrayna'da hayata geçirilen reform çalışmaları

25 Nisan 2019

Comments

Off
 Nisan 25, 2019
 Off

Dünya Bankası, Ukrayna’nın beş yıllık dönemdeki reform çalışmalarını değerlendirdi.

Dünya Bankası’na göre, 2014’den bu yana geçen beş yıl içinde Ukrayna aralarıda güvenlik, politika ve ekonominin de bulunduğu çok sayıda alanda sorunlarla karşılaştı.

Sorunların çözümü için reform çalışmalarına başlayan ülke yönetimi, hissedilir mali konsolidasyon, esnek döviz kuruna geçme, enerji tarifelerinde ve sosyal yardım sistemlerinde reformlar başlatılırken, devlet alımlarında daha fazla şeffaflık sağlama ve işletme düzenlemelerini (kurulumlarını) basitleştirme konularında önemli ilerlemeler kaydetti.

Dünya Bankası raporuna göre, diğer önemli reform çalışamaları şunlar oldu: “Bankacılık sektörünün istikrara kavuşturulması ve yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar, sağlık sektöründe reform paketinin kabul edilmesi, yolsuzlukla mücadele makamlarının oluşturulması, mal ve gelir beyanının devlete ve devlet memurları tarafından ilan edilmesine yönelik reformlar.

Öte yandan Dünya Bankası raporunda, ülkedeki reform çalışmalarına karşı çıkan çevrelerin faaliyetlerinin sürdüğüne dikkat çekilirken, ekonomik kalkınma ve refah düzeyinin arttırılması için, farklı alanlarda reform çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak kullanımlarında Türkiye Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliği (tusib.org) ibaresini ekleyiniz.

Finance.ua

Comments are closed.