Log In
Logout Log In
  Search

İş dünyası için 'fors majör' ne anlama geliyor (soru - yanıt)

22 Mart 2020

Comments

Off
 Mart 22, 2020
 Off

Ukrayna iş dünyası, daha önce öngörülmeyen bir süreç ile karşı karşıya.

TUSİB olarak üyelerimizi ve Türk iş dünyasını, karantina sürecinde bilgilendirmeye devam ediyoruz.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, fors majör (mücbir sebep) uygulamalarına ilişkin olarak hazırlanan çalışmanın Türkçesini, iş dünyamızla paylaşıyoruz.

Uyarı:

Aşağıda yayınlanan metin çeviridir.

Doğabilecek olası zararlardan dolayı, TUSİB sorumluluk taşımamaktadır.

TUSİB, üyesi şirketlere, şirket yöneticilerine, iş dünyasının temsilcilerine, bu konuda hukuk tanışmanlarından detaylı bilgi almalarını, yürürlükte olan yasalar çerçevesinde hareket etmeyi tavsiye eder.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışması Ukraynacadan çevirilmiştir. Orijinali için tıklayın

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, karantinayı ‘fors majör’ olarak görüyor mu?

Evet. “Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odaları Hakkında” Ukrayna Kanununun 14-1’inci maddesinin ikinci bölümünde (Ukrayna Verkhovna Rada  (VVR), 1998, No. 13, Madde 52) bu şekilde kabul edilmiştir.

Bir işletme karantina dolayısıyla oluşan mücbir sebeplerden dolayı, otomatik olarak sorumluluklarından muaf tutulabilir mi?

Uluslararası uygulamaya benzer bir şekilde, karantina da dahil olmak üzere mücbir sebep durumu, otomatik olarak sorumluluktan muaf olunduğu anlamına gelmez. Karantina da dahil olmak üzere, belirli bir durumun; belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmesini nasıl sınırlandırdığını anlamak gerekir.

Mücbir sebep koşulları listesine dahil edilmeyle bağlantılı olarak, kira sözleşmeleri kapsamındaki ödemenin imkansızlığı, hangi karantina koşulunda söz konusu olabilir?

Yasal olarak, para eksikliği mücbir sebep olarak kabul edilmez, bu nedenle, ‘ödeme ile ilgili teknik sınırlamalar yoksa’ (yeni bu özel durumun teyidi yoksa) ödemenin imkansızlığı mücbir sebeple ilişkilendirilemez.

Mücbir sebep sertifikası almadan, sorunu cezai müeyyideler olmadan çözmek ve sorumluluktan muaf olmak mümkün mü?

Teorik olarak mümkün. Eğer anlaşma ‘barışçıl yolla’ değiştirilirse. Sanayi ve Ticaret Odası’nın önerisi, ilişkinin anlaşmaya en sözleşmeler eklenerek ve yükümlülüklerin tarihinin uzatılması ve bu şekilde cezai müeyyidelerin ve sorumlulukların otomatik olarak yürürlüğe girmesinin önlenmesi şeklindedir.

Bu şekilde özel bir ‘mücbir sebep’ sertifikası alınmasına gerek kalmayacaktır.

Ayrıca, taraflar arasıdaki ilişkileri düzenleyecek yasal durum, ilgili faaliyet alanındaki ceza / tahakkuk yükümlülüklerinden veya tahakkuk etmekten muafiyet sağlarsa, doğrudan eylem normu olarak kabul edilir, ek onay gerektirmez.

İşçilerin karantina süresince çalışmaya gitmemeleri nedeniyle, işletmenin faaliyetlerini askıya alması mücbir sebep olarak  düşünülebilir mi?

İşten çıkarmalar, toplu istifalar da dahil olmak üzere, şirketi faaliyetlerini askıya almak zorunda bırakan devlet düzeyinde bir karar yoksa bu durum mücbir sebep olarak tasdik edilemez.

Dikkatinizi çekeriz ki; Ukrayna’da karantina ile ilgili alınan kararlarda, çalışanlara ‘izin kullanmadan’, ‘hastalık izni almadan’, ‘izin almadan’, ‘işletme yönetiminin uzaktan çalışma izni olmadan’ işe gitmeme hakkı verdiğine dahil bir madde bulunmamaktadır.

Yukarıdaki metin Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası’nın çalışmasından Türkçe’ye çeviridir.

Ticari faaliyetlerinizi ilgilendiren konularda, profesyonel destek alınız.

ÇEVİRİ YAPILAN KAYNAK:
https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/faq-iaki-naiposhirenishi-zvernennia-do-tpp-u-zviazku-z-fors-mazhorom

 

Comments are closed.